Giấy Các Loại

Bìa (các loại)

Bút (Viết) Các Loại

Tập - Sổ

Bấm - Kim - Kẹp

Chứng Từ Kế Toán - Bao Thư

Kéo - Dao - Thước - Bảng Tên

Băng Keo - Hồ Dán

Dụng Cụ Văn Phòng

Nhu Yếu Phẩm

Văn Phòng Phẩm Khác

thông tin liên hệ
Mrs Nguyễn Thị Lệ Diễm
Zalo
0935 508 693 - 028. 6680.2021

-

kim bấm - Kẹp Giấy

Kim Bấm Số 10 SDI
Kim Bấm Số 10 SDI
Kim Bấm Số 10 Plus
Kim Bấm Số 10 Plus
Kim Bấm Số 3 SDI
Kim Bấm Số 3 SDI
Ghim Bấm 23/8
Ghim Bấm 23/8
Ghim Bấm 23/10
Ghim Bấm 23/10
Ghim Kẹp C62 Nhựa
Ghim Kẹp C62 Nhựa
Ghim Bấm 23/13
Ghim Bấm 23/13
Ghim Bấm 23/15
Ghim Bấm 23/15
Ghim Bấm 23/17
Ghim Bấm 23/17
Ghim Bấm 23/20
Ghim Bấm 23/20
Ghim Bấm 23/23
Ghim Bấm 23/23
Ghim Kẹp C62 Inox
Ghim Kẹp C62 Inox
Ghim Kẹp C32
Ghim Kẹp C32
Gỡ Ghim
Gỡ Ghim
Ghim Kẹp C82
Ghim Kẹp C82