Giấy Các Loại

Bìa (các loại)

Bút (Viết) Các Loại

Tập - Sổ

Bấm - Kim - Kẹp

Chứng Từ Kế Toán - Bao Thư

Kéo - Dao - Thước - Bảng Tên

Băng Keo - Hồ Dán

Dụng Cụ Văn Phòng

Nhu Yếu Phẩm

Văn Phòng Phẩm Khác

thông tin liên hệ
Mrs Nguyễn Thị Lệ Diễm
Zalo
0935 508 693 - 028. 6680.2021

-

kẹp bướm - Kẹp acco

Kẹp Bướm 15mm
Kẹp Bướm 15mm
Kẹp Bướm 19mm
Kẹp Bướm 19mm
Kẹp Bướm 25mm
Kẹp Bướm 25mm
Kẹp Bướm 32mm
Kẹp Bướm 32mm
Kẹp Bướm 51mm
Kẹp Bướm 51mm
Nẹp ACCO Nhựa
Nẹp ACCO Nhựa
Nẹp ACCO Sắt
Nẹp ACCO Sắt
Kẹp Bướm 41mm
Kẹp Bướm 41mm