Giấy Các Loại

Bìa (các loại)

Bút (Viết) Các Loại

Tập - Sổ

Bấm - Kim - Kẹp

Chứng Từ Kế Toán - Bao Thư

Kéo - Dao - Thước - Bảng Tên

Băng Keo - Hồ Dán

Dụng Cụ Văn Phòng

Nhu Yếu Phẩm

Văn Phòng Phẩm Khác

thông tin liên hệ
Mrs Nguyễn Thị Lệ Diễm
Zalo
0935 508 693 - 028. 6680.2021

-

Bấm kim - Bấm lỗ

Dập Kim KW Trio 50SA
Dập Kim KW Trio 50SA
Dập Kim KW Trio 50LA
Dập Kim KW Trio 50LA
Nhổ ghim 5093
Nhổ ghim 5093
Dập 2 lỗ KW 938 - Chi Tiết
Dập 2 lỗ KW 938 - Chi Tiết
Bấm 2 lỗ KW - 978 - Chi Tiết
Bấm 2 lỗ KW - 978 - Chi Tiết
Bấm 2 lỗ KW -912 - Chi Tiết
Bấm 2 lỗ KW -912 - Chi Tiết
Dập 2 lỗ KW 952
Dập 2 lỗ KW 952
Bấm Kim Số 3 Xoay Chiều
Bấm Kim Số 3 Xoay Chiều
Dập 2 Lỗ EG 837 - Chi Tiết
Dập 2 Lỗ EG 837 - Chi Tiết
Bấm Kim Số 10 Plus
Bấm Kim Số 10 Plus
Bấm Kim Số 10 SDI
Bấm Kim Số 10 SDI
Bấm kim số 10 Max HD Chinh hãng
Bấm kim số 10 Max HD Chinh hãng