Giấy Các Loại

Bìa (các loại)

Bút (Viết) Các Loại

Tập - Sổ

Bấm - Kim - Kẹp

Chứng Từ Kế Toán - Bao Thư

Kéo - Dao - Thước - Bảng Tên

Băng Keo - Hồ Dán

Dụng Cụ Văn Phòng

Nhu Yếu Phẩm

Văn Phòng Phẩm Khác

thông tin liên hệ
Mrs Nguyễn Thị Lệ Diễm
Zalo
0935 508 693 - 028. 6680.2021

-

kéo - Thước

Thước 30cm Cứng Kim Nguyên
Thước 30cm Cứng Kim Ngu...
Thước 20cm dẻo WinQ
Thước 20cm dẻo WinQ
Thước 20cm Cứng Thiên Long
Thước 20cm Cứng Thiên Long
Thước 30cm Cứng Thiên Long
Thước 30cm Cứng Thiên Long
Thước 50cm Dẻo WinQ
Thước 50cm Dẻo WinQ
Thước 50cm Cứng Kim Nguyên
Thước 50cm Cứng Kim Ngu...
Thước 30cm Dẻo WinQ
Thước 30cm Dẻo WinQ
Thước sắt 15cm
Thước sắt 15cm
Kéo VP Nhỏ S120 - Chi Tiết
Kéo VP Nhỏ S120 - Chi Tiết
Kéo VP Trung S008 (180) - Chi Tiết
Kéo VP Trung S008 (180) - Chi Tiết
Kéo VP lớn S100 (F200) - Chi Tiết
Kéo VP lớn S100 (F200) - Chi Ti...
Kéo K19 - Chi Tiết
Kéo K19 - Chi Tiết
Kéo K20 - Chi Tiết
Kéo K20 - Chi Tiết
Kéo Bấm Chỉ Màu - Chi Tiết
Kéo Bấm Chỉ Màu - Chi Tiết
Thước sắt 30cm
Thước sắt 30cm
Thước sắt 60cm
Thước sắt 60cm
Thước sắt 100cm
Thước sắt 100cm
Thước Cuộn 5m
Thước Cuộn 5m
Thước Cuộn 7.5m
Thước Cuộn 7.5m
Kéo Hoa Hồng - Chi Tiết
Kéo Hoa Hồng - Chi Tiết
Kéo Stacom F101 - Chi Tiết
Kéo Stacom F101 - Chi Tiết
Kéo Lớn Nguyễn Đình - Chi Tiết
Kéo Lớn Nguyễn Đình - C...
Kéo Cắt Vải MTD - Chi Tiết
Kéo Cắt Vải MTD - Chi TiN...
Kéo Bấm Chỉ Cao Cấp DJ107 - Chi Tiết
Kéo Bấm Chỉ Cao Cấp DJ...