Giấy Các Loại

Bìa (các loại)

Bút (Viết) Các Loại

Tập - Sổ

Bấm - Kim - Kẹp

Chứng Từ Kế Toán - Bao Thư

Kéo - Dao - Thước - Bảng Tên

Băng Keo - Hồ Dán

Dụng Cụ Văn Phòng

Nhu Yếu Phẩm

Văn Phòng Phẩm Khác

thông tin liên hệ
Mrs Nguyễn Thị Lệ Diễm
Zalo
0935 508 693 - 028. 6680.2021

-

Chứng Từ Kế Toán

Phiếu Chi 1 Liên 100T
Phiếu Chi 1 Liên 100T
Phiếu Chi 3 Liên 150T
Phiếu Chi 3 Liên 150T
Hóa Đơn 2 Liên 100T
Hóa Đơn 2 Liên 100T
Hóa Đơn 3 Liên 150T
Hóa Đơn 3 Liên 150T
Hóa Đơn 1 Liên 100T
Hóa Đơn 1 Liên 100T
Phiếu Xuất Kho 2 Liên A4 100T
Phiếu Xuất Kho 2 Liên A4 100T
Phiếu Xuất Kho 2 Liên A5 100T
Phiếu Xuất Kho 2 Liên A5 100...
Phiếu Chi 2 Liên 100T
Phiếu Chi 2 Liên 100T
Phiếu Nhập Kho 3 Liên A5 150T
Phiếu Nhập Kho 3 Liên A5 150...
Phiếu Xuất Kho 3 Liên A5 150T
Phiếu Xuất Kho 3 Liên A5 150...
Phiếu Nhập Kho 2 Liên A5 100T
Phiếu Nhập Kho 2 Liên A5 100...
Thẻ Chấm Công Giấy
Thẻ Chấm Công Giấy
Phiếu Thu 1 Liên 100T
Phiếu Thu 1 Liên 100T
Phiếu Thu 2 Liên 100T
Phiếu Thu 2 Liên 100T
Phiếu Nhập Kho 2 Liên A4 100T
Phiếu Nhập Kho 2 Liên A4 100T
Giấy Giới Thiệu
Giấy Giới Thiệu